/*LightBox*/ /*LightBox*/
 
Aşağıdaki .PDF belgelerinin içerisinde bulunan ek .PDF linkleri sadece Firefox ve Explorer sürümlerinde görüntülenebilmektedir..
Özel Durum Açıklamaları 2017

30- 13.04.2017 : Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

29- 13.04.2017 : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

28- 12.04.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27- 12.04.2017 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

26- 10.04.2017 : Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

25- 30.03.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24- 30.03.2017 : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23- 30.03.2017 : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22- 29.03.2017 : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21- 29.03.2017 : Finansal Tablo veya Dipnot Değişikliği

20- 13.03.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19- 13.03.2017 : Esas Sözleşmemiz’in Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni

18- 09.03.2017 : "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında

17- 09.03.2017 : İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi’ne İlişkin Tescil

16- 08.03.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15- 08.03.2017 : Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı

14- 06.03.2017 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

13- 06.03.2017 : Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

12- 06.03.2017 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

11- 03.03.2017 : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10- 02.03.2017 : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

09- 01.03.2017 : Yönetici Ataması

08- 22.02.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07- 22.02.2017: Esas Sözleşme Tadil Metninin Revize Edilmesi

06- 17.02.2017: Vergi Dairesi’ne iletilen 2016/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

05- 06.02.2017: "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

04- 30.01.2017: İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi’ne İlişkin SPK Onayı

03- 17.01.2017: Esas Sözleşme Tadili

02- 17.01.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01- 12.01.2017: Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Özel Durum Açıklamaları 2016

27- 23.12.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

26- 30.11.2016: Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

25- 25.11.2016: Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24- 19.09.2016: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

23- 31.08.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

22- 19.08.2016: Üst Düzey Yönetici Değişikliği

21- 15.08.2016: Radikal.com.tr İnternet Sitesi Hakkında

20- 15.08.2016: 2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

19- 12.08.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

18- 03.08.2016: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

17- 17.06.2016: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının düzeltilmesi hakkında.

16- 26.05.2016: 25.05.2016 tarihinde yapılan açıklamamızın "Finansal Duran Varlık Edinilmesi Şablonu" ile tekrarıdır.

15- 25.05.2016: Bağlı Ortaklık Kuruluşu ve İştirak Edilmesi

14- 29.04.2016: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

13- 29.04.2016: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

12- 18.04.2016: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

11- 31.03.2016: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında

10- 29.03.2016: Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

09- 08.03.2016: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

08- 08.03.2016: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

07- 08.03.2016: Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi

06- 07.03.2016: Olağan Genel Kurula Çağrı

05- 03.03.2016: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında

04- 15.02.2016: 2015/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

03- 10.02.2016: Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ataması Hakkında

02- 08.02.2016: Görev Değişikliği Hakkında

01- 03.02.2016: Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")’nun 29.01.2016 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.1100 sayılı "İşlemden Kaldırma" yazısı hakkında

Özel Durum Açıklamaları 2015

35- 17.12.2015/32: Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında

34- 03.12.2015/31: 3 Aralık 2015 tarihli Uzman Kuruluş Raporu

33- 01.12.2015/30: Özel bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait Finansal Rapor

32- 30.11.2015/29: Şirketimiz’in Doğan Gazetecilik A.Ş’yi devir alması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde 01.01.2015-30.09.2015 hesap dönemine ait finansal tabloların esas alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

31- 27.11.2015/28: Şirketimiz’in yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığındaki azınlık hissedarları ile mevcut ihtilafın "uzlaşma" ile sonuçlandırılması hakkında

30- 02.10.2015/27: Şirketimiz’in Doğan Gazetecilik A.Ş.’yi "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi

29- 01.10.2015/26: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi

28- 30.09.2015/25: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemine ait Uzman Kuruluş Raporu

27- 18.09.2015/24: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminin devamına karar verilmiştir.

26- 18.09.2015: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi

26- 31.08.2015/23: Birleşme İşleminin Tescili

25- 26.08.2015/22: Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi’ne İlişkin Duyuru Metni’ne SPK’dan onay alınmıştır.

24- 24.08.2015/21: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015/21 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan duyuru hakkında

23- 14.08.2015/20: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

22- 15.07.2015/19: Şirketimizin Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine ilişkin SPK’ya Başvuru Yapılması

21- 10.07.2015/18: Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi

20- 06.07.2015/17: Görevden Ayrılma

19- 02.06.2015/16 : Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015/14 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan duyuru hakkında

18- 29.04.2015/15 : Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Olarak SPK’ya Başvuru Yapılması

17- 24.04.2015/14 : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

16- 24.04.2015/12 : Şirketimizin Doğan Gazetecilik A.Ş.’yi "devir alması" suretiyle birleşilmesi

15- 21.04.2015/13: Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

14- 20.04.2015/11 : Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 

13- 16.04.2015/10 : Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi 

12- 15.04.2015 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 

11- 10.04.2015 : Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi. 

10- 10.04.2015/09 : Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi 

09- 03.04.2015 : Medyada Çıkan Haberler 

08- 02.04.2015/08 : Medyada Çıkan Haberler 

07- 30.03.2015/07 : Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 

06- 27.03.2015/06 : Finansal Duran Varlık Satışı 

05- 07.03.2015/05 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 

04- 07.03.2015/04 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 

03- 07.03.2015/03 : Olağan Genel Kurula Çağrı 

02- 07.03.2015/02 : Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi 

01- 16.02.2015/01 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 

Özel Durum Açıklamaları 2014

37- 25.12.2014/36 : Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında

36- 15.12.2014/35 : Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

35- 11.12.2014/34 : Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

34- 21.11.2014/33 : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında

33- 24.09.2014/32 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi

32- 18.09.2014/31 : Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

31- 16.09.2014/30 : İcra Kurulu Üye Ataması

30- 26.08.2014/29 : Genel Yayın Yönetmeni Ataması Hakkında

29- 14.08.2014/28 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Yenilenmesi Amacıyla Sözleşme İmzalanması

28- 14.08.2014/27 : 2014 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi

27- 23.07.2014/26 : Kredi derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir. (Şablon değişikliği nedeniyle tekraren yayınlanan)

26- 22.07.2014/25 : Kredi derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir. 

25- 18.07.2014/24 : ’Finansal Duran Varlık’ Satışı 

24- 10.07.2014/23 : ’Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlık’ satış ve devir işlemlerinin, tapuda tescil edilmek suretiyle tamamlanması ve satış bedelinin tahsil edilmesi  

23- 10.07.2014/22 : Finansal Duran Varlık Satışı 

22- 10.07.2014/21 : Satış amaçlı sınıflandırılan Duran Varlık Satışı Hakkında 

21- 04.07.2014/20 : Gayrimenkul Satış ve devir işlemlerinin tapuya tescil edilmek suretiyle tamamlanması ve satış bedelinin tamamının nakden ve peşin olarak tahsil edilmesi. 

20- 04.07.2014/19 : Maddi Duran Varlık Satışı 

19- 01.07.2014/18 : Maddi Duran Varlık Satışı 

18- 26.06.2014/17 : Finansal Duran Varlık Satışı 

17- 20.06.2014/16 : Radikal Gazetesi Hakkında 

16- 09.06.2014/15 : Maddi Duran Varlık Satışının Gerçekleşmemesi 

15- 06.06.2014/14 : İcra Kurulu Başkanı Atanması 

14- 30.04.2014/13 : Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 

13- 25.04.2014/12 : Finansal Duran Varlık Satışı 

12- 17.04.2014/11 : Kredi Derecelendirme Notunun Gözden Geçirilmesi 

11- 08.04.2014/10 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 

10- 29.03.2014/09 : Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 

09- 07.03.2014/08 : Yönetim Kurulumuzun 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisi 

08- 07.03.2014 : Olağan Genel Kurul Çağrı Bildirimi 

07- 07.03.2014/07 : Ücret Politikası Güncellemesi 

06- 07.03.2014/06 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 

05- 05.03.2014/05 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 

04- 04.03.2014/04 : Kar Dağıtım Politikası 

03- 03.03.2014/03 : "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu"nun Güncellenmesi 

02- 03.03.2014/02 : Finansal Duran Varlık Satışı 

01- 17.02.2014/01 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 

Özel Durum Açıklamaları 2013

22- 30.12.2013/22 : Finansal Duran Varlık Satışı

21- 27.12.2013/21 : Sermaye artırımına iştirak

20- 13.12.2013/20 : Sermaye artırımına iştirak 

19- 08.11.2013/19 : 01.01.2013-30.09.2013 hesap dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Önceki Dönem 9 Aylık ve Cari Dönem 3 Aylık başlıklarına ait verilerin yerlerinin sehven yer değiştirmiş olması

18- 24.09.2013/18 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi

17- 19.09.2013/17 : Gayrimenkul Satışı

16- 06.09.2013/16 : Kredi Derecelendirme Notu

15- 02.09.2013/15 : Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

14- 19.08.2013/14 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

13- 03.07.2013/13 : Görev paylaşımı ve Komite teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

12- 28.06.2013/12 : Üst Düzey Yönetici Değişikliği

11- 26.06.2013/11 : Olagan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

10- 20.06.2013/10 : Olagan Genel Kurul Toplantısı Kararları

09- 19.06.2013/09 : Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak gerekli yasal izinler alınmıştır. 

08- 29.05.2013/08 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 

07- 28.05.2013/07 : Olagan Genel Kurul Toplantısına Çagrı 

06- 28.05.2013/06 : Sirket Ana Sözlesmesinin Tadil Edilmesi 

05- 15.05.2013/05 : 01.01.2013 - 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Sonuçlarımız Açıklanmıştır.  

04- 04.04.2013/04 : Şirket Yönetim Kurulu’nun 2012 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi 

03- 02.04.2013/03 : Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı 

02- 28.03.2013/02 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 

01- 18.02.2013/01 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

 

Özel Durum Açıklamaları 2012

31- 26.12.2012/31 : Fiziken Elde Tutulan Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi Hakkında

30- 28.11.2012/30 : Gayrimenkul Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

29- 15.11.2012/29 : Kredi Derecelendirme Notu

28- 22.10.2012/28 : Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımı Hakkında

27- 17.10.2012/27 : Gayrimenkul Satışı

26- 28.09.2012/26 : 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler Hakkında

25- 27.09.2012/25 : Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımı Hakkında

24- 24.09.2012/24  : Kurumsal Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi 

14.08.2012 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

23- 07.08.2012/23 : Sermaye Artırımına İştirak

22- 26.07.2012/22 : Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

21- 27.06.2012/21 : Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Seçimi

20- 26.06.2012/20 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

19- 18.06.2012/19 : Merkez Nakli

18- 08.06.2012/18 : Ana Sözleşme Tadil Onayı

17- 01.06.2012/17 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

16- 01.06.2012/16 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

15- 01.06.2012/15 : Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

14- 23.05.2012/14 : Ana Sözleşme Tadili

13- 16.05.2012/13 : Sermaye Artırımına İştirak

12- 14.05.2012/12 : 2012 Yılı 1. Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Dairesine Verilmesi

11- 31.03.2012/11 : Kar Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı

10- 14.02.2012/10 : 2011 Yılı 4. Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Dairesine Verilmesi

09- 14.02.2012/09 : Gayrimenkul Satış Karının ne şekilde değerlendirileceğine lişkin Yönetim Kurulu Kararı

08- 02.02.2012/08 : Gayrimenkul Satış İşlemleri, Tapu Devri ve Peşinatın Tahsil Edilmesi

07- 31.01.2012/07 : Gayrimenkul Satışı

06- 27.01.2012/06 : Gayrimenkul Satışı

05- 27.01.2012/05 : Gayrimenkul Satışı

04- 25.01.2012/04 : Gayrimenkul Satışı

03- 24.01.2012/03 : Sermaye artırımına iştirak

02- 18.01.2012/02 : Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk

01- 04.01.2012/01 : İcra Kurulu Başkanı’nın Görevinden Ayrılması

Özel Durum Açıklamaları 2011

19- 27.12.2011/17 : Sermaye Artırımına İştirak

18- 13.12.2011/16 : Rekabet Kurumu Cezasının Ödenmesi

17- 15.11.2011/15 : Kredi Derecelendirme Notu

16- 04.11.2011/14 : Kapsamlı Gelir Tablosu Sütun Düzeltmesi

15- 23.09.2011/13 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi

14- 25.08.2011/12 : Yönetim Kurulu Üyemizin İstifası

13- 17.08.2011/11 : Gayrimenkul satışı ve/veya stratejik ortak bulunması çalışmalarının başlatılması

12- 15.08.2011/10 : 2011 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 

11- 26.04.2011/09 : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Seçimi

10- 20.04.2011/08 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

09- 19.04.2011/07 :  6111 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler

08- 05.04.2011/00 : Doğan Yayın Holding A.Ş. açıklaması; Rekabet Kurumu Soruşturması

07- 30.03.2011/06 : Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımı ile İlgili Kararı

06- 30.03.2011/05 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Olağan Genel Kurulun Onayına Sunulması

05- 30.03.2011/04 : Olağan Genel Kurul Toplantısı

04- 14.02.2011/03 : 2010 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

03- 11.02.2011/00 : Doğan Yayın Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır

02- 10.01.2011/02 : Kredi derecelendirme Notu

01- 05.01.2011/01 : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi hk

Özel Durum Açıklamaları 2010

33- 31.12.2010/33 : Vergi Davaları

32- 29.12.2010/32 : Sermaye Artırımına İştirak

31- 29.12.2010/31 : Sermaye Artırımına İştirak

30- 20.12.2010/30 : Basında çıkan haberler

29- 28.10.2010/29 : Vergi Dava Sonucu

28- 08.10.2010/28 : Vergi Davaları

27- 23.09.2010/27 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

26- 22.09.2010/26 : Vergi Dava Sonucu Hakkında

25- 03.09.2010/25 : DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş. hisselerinin devri

24- 31.08.2010/24 : (Güncelleme) Radikal 1 Eylül’den itibaren Hürriyet tarafından yayınlanacak

23- 23.08.2010/23 : Nartek Bilişim, Pazarlama Hiz. A.Ş.’ne iştirak edilmesi

22- 20.08.2010/22 : Vergi Dava Sonucu Hakkında

21- 16.08.2010/21 : 2010 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

20- 30.07.2010/20 : Sermaye artırımına iştirak

19- 30.06.2010/19 : Radikal Gazetesi’nin tüm marka ve isim haklarının satın alınması

18- 04.06.2010/18 : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

17- 31.05.2010/17 : Radikal Gazetesi’nin tüm marka ve isim haklarının satın alınması

16- 26.05.2010/16 : 2009 yılı Kar Dağıtımı

15- 26.05.2010/15 : Olağan Genel Kurul Toplantısı

14- 03.05.2010/14 : Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

13- 30.04.2010/13 : 2009 Yılı Karının Dağıtımı

12- 19.04.2010/12    : Esas Sözleşme Tadili Onayı

11- 16.04.2010/11 : Şirket kuruluşuna iştirak

10- 15.04.2010/10 : Sermaye Artırımına İştirak

09- 07.04.2010/09  : 2009 Yılı Karının Dağıtımı

08- 06.04.2010/08  : Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanması

07- 31.03.2010/07 : DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak

06- 22.03.2010/06  : Esas Sözleşme Tadili

05- 16.03.2010/05  : Görev Değişikliği ve Atama

04- 16.03.2010/04  : Vergi Aslı ve Cezası Bildirimi

03- 15.02.2010/03  : 2009 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

02- 09.02.2010/02  Görev Değişikliği

01- 08.02.2010/01:  Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Değişikliği

Özel Durum Açıklamaları 2009

01.01.2009 - 31.12.2009 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları 

Özel Durum Açıklamaları 2008

01.01.2008 - 31.12.2008 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları 2007

01.01.2007 - 31.12.2007 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları 2006

01.01.2006 - 31.12.2006 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları 2005

01.01.2005 - 31.12.2005 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları 2004

01.01.2004 - 31.12.2004 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları 2003-1998

01.01.2003 - 31.12.2003 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

01.01.2002 - 31.12.2002 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

01.01.2001 - 31.12.2001 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

01.01.2000 - 31.12.2000 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

01.01.1999 - 31.12.1999 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

01.01.1998 - 31.12.1998 Tarihleri arasında gerçekleşen Özel Durum Açıklamaları

HURGZ 0,81 6,58 DOHOL 0,73 1,39 DGZTE 3,07 1,99 ALTIN 143,867 -0,26 EURO 4,0002 0 DOLAR 3,5767 0,52